7.10.06

NajaarsvergaderingKort verslag van de leden vergadering gehouden op vrijdag 6 oktober.

Aanwezig waren 14 van de 16 leden.

Precies om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en deed verslag van de door een delegatie van het bestuur bijgewoonde vergadering van de FSB.
Vervolgens werden notulen, jaarverslag en financieeel verslag goedgekeurd. Theo Zwartjes bracht namens de kascommissie ( bestaande uit Jan Brinkman en hemzelf ) verslag uit. Ook de begroting 2006/2007 werd goedgekeurd. Herman Beks werd benoemd als nieuw lid van de kascommissie, nadat onder dank afscheid werd genomen van Jan Brinkman.
Gerrit Jan Faas werd onder applaus opnieuw benoemd als secretaris van de vereniging.
Voor de interne competitie werd besloten om na ronde 20 d.w.z. op 26-01-07, met 8 man te gaan strijden op het clubkampioenschap, de overige 8 strijden dan om de Best of de Rest Bokaal. Eveneens werd de externe competitie besproken en de data van de te houden toernooien doorgenomen.
Er werd uitgebreid stilgestaan bij het punt Ledenwerf-aktie. Theo Zwartjes, Jan Brinkman en Jappie Breimer zullen de komende tijd gebruiken om naar het bestuur met voorstellen te komen. Wij hebben dringend nieuwe leden nodig. Het bestuur was bijzonder verheugd dat deze mensen zich spontaan aanmelden!
De voorzitter zal zich de komende tijd bezig gaan houden met het Huishoudelijk Reglement.
Herman Beks zal een week-end ( eind augustus begin september 2007 ) organiseren met onze leden en de leden van zijn dan oude schaakclub uit Vianen. Dit festijn komt dan in de plaats van het "Amerika-Schaak".
In de rondvraag nodigde Henk Breimer de club leden uit om een zaterdag met z'n allen te komen snoeien op zijn bedrijf. Het verdiende geld komt de clubkas ten goede.
Precies om 20.45 uur besloot de voorzitter deze prettige vergadering, waarna wij vol goede moed met de 4e ronde van de onderlinge competitie begonnen.

2.7.06

Kort Jaarverslag seizoen 2005-2006

Herman Beks de nieuwe clubkampioen met de wisselbeker
1 Herman Beks
2 Jan Brinkman
3 Hans Starreveld
4 Tjeerd de Vries
5 Chris Draijer
6 Jappie Breimer
Hessel van der Pal ontvangt de Best of the Rest Bokaal
7 Hessel van der Pal 8 Trienke Wijmenga 9 Louwerens Mulder 10 Henk Breimer
In de externe competitie eindigden we in de 2e klasse van de FSB op de 5e plaats
Chris Draijer boekte het beste resultaat
Een score van 4,5 uit 7 aan het eerste bord.
Chris Draijer ontvangt de Bondsbokaal
Overige Toernooien:

Amerika-Schaak 27 augustus 2005
1 Hans Starreveld 2/3 Chris Draijer, Herman Beks
Rapid-Toernooi 10 februari 2006
1 Chris Draijer 2 Herman Beks
Gaasterlân-Sleat-Toernooi 31 maart 2006
Groep A Wessel v d Berg Groep B Sjouke Haitema Groep C Trienke Wijmenga
Jappie-Breimer-Toernooi 28 april 2006
1 Hans Starreveld 2 Hessel van der Pal
Het seizoen 2005/2006 was weer een prettig schaakseizoen in een goede sfeer!