donderdag 10 mei 2007

kort jaarverslag seizoen 2006/2007

Kort Jaarverslag seizoen 2006/2007 schaakvereniging RIJS e.o.
Leden:
speellokatie Dorpshuis It Klif, Hegewei 16, Oudemirdum. tel. 0514-571424
speelavond: vrijdag vanaf 20.00 uur
Wij komen met 1 team uit in
de competitie van de Friese Schaakbond ( 2e klasse A )
dit seizoen mochten wij 3 nw. leden verwelkomen
nl: Ayelt v Zuiden, Joost Plattel en Zeno Folkertsma.
Hartelijk welkom op onze vereniging!!
Wij tellen nu 19 leden.
Vrijdag 15 september was de eerste officiële clubavond
met de start van de onderlinge competitie.
Vrijdag 7 oktober werd de najaarsvergadering gehouden.
Vrijdag 20 oktober 1e ronde FSB-Competitie, thuis tegen De Burght 2, 5-3.
Maandag 20 november 2e ronde FSB-Competitie,
uit tegen Mid-Fryslân, 4-4.
Vrijdag 12 januari 3e ronde FSB-Competitie, thuis tegen D.T.K. 2, 4-4.
Vrijdag 2 februari hielden we het gebruikelijke Rapid-Toernooi.
Vrijdag 23 februari 4e ronde FSB-Competitie, uit tegen Em. Lasker, 1½-6½.
Vrijdag 2 maart 5e ronde FSB-Competitie, thuis tegen Schaakwoude 3, 4-4.
Vrijdag 19 januari start play-offs om het kampioenschap
en start Best of the Rest-Bokaal
Maandag 26 maart 6e ronde FSB-Competitie, uit tegen Lege Geaen, 4-4.
Donderdag 22 maart open kampioenschap van Gaasterlân-Sleat in Wijckel.
Vrijdag 20 april 7e ronde FSB-Competitie,
thuis tegen Tinke en Sette, 4½-3½.
Vrijdag 27 april voorjaarsvergadering en Jappie-Breimer Toernooi,
sluiting seizoen 2006/2007
Bestuur:
Woensdag 20 september voorbereiding ledenvergadering van 7 oktober.
Woensdag 27 september woonden we de vergadering
van de Friese Schaakbond in Leeuwarden bij.
donderdag 11 januari overleg met bestuur It Klif omtrent de huurprijs zaal.
woensdag 4 april voorbereiding ledenvergadering 27 april.
woensdag 25 april voorjaarsvergadering FSB in Leeuwarden.
Woensdag 9 mei cluboverleg in Bolsward met bestuur FSB over Beleidsplan.
Toernooien:
onderlinge competitie:
1 Chris Draijer kampioen
2 Jan Brinkman
3 Herman Beks
externe competitie 2e klasse A
1 Em Lasker
2 Schaakwoude
3 Rijs e.o.
Bondsbokaal:
1 Jan Brinkman
2 Chris Draijer
Best of the Rest Bokaal
1 Louwerens Mulder
2 Gerrit Jan Faas
Rapid-Toernooi
1 Chris Draijer
2 Herman Beks
Open Snelschaakkampioenschap Gaasterlân-Sleat
Groep 1 Theun Haitjema kampioen
Groep 2 Hans Starreveld
Groep 3 Wim de Groot
Jappie Breimer Toernooi
1 Hans Starreveld
2 Jan Brinkman
Enkele cijfers:
Het gemiddelde opkomstpercentage van de leden bedroeg 70%
Jan Brinkman won de meeste partijen maar liefst 19 van de 26
Trienke Wijmenga en Gerrit Jan Faas speelden de meeste remise partijen n.l. 12
Jan Brinkman verloor dit seizoen slechts 1 partij.
In de onderlinge competitie werden evenals vorig seizoen 148 partijen gespeeld.
104 partijen werden beslist en 44 partijen eindigden in remise. Verhouding 70/30.
In de externe competitie ( 2e klasse A FSB ) speelden we 56 partijen.
Daarvan wisten we er 21 te winnen, speelden we er 22 remise
en verloren we er 13. Scoringspercentage 57%

Geen opmerkingen: