zondag 8 september 2013

19542014

Volgend jaar wordt het weer feest voor de schakers uit Rijs!

Noteer nu alvast onderstaande datum;

Zaterdag 8 maart receptie voor leden, oudleden en genodigden.
Aansluitend lunch ( aangeboden door de vereniging)
in de middag een simultaan séance.

Half november wordt er een 4-tallen toernooi georganiseerd!

Bijzonderheden volgen zo spoedig mogelijk.

Let op!
Vrijdag 20 september start seizoen 2013-2014