vrijdag 25 april 2008

kort verslag ledenvergadering 25 april.


Jan Wevers werd bedankt voor de vele jaren stipt bijgehouden kasboeken.

Tijdens de Voorjaarsvergadering van 25 april werd het bestuur uitgebreid met 2 nieuwe leden.
Chris Draijer in de functie van wedstrijdleider,
Jan Brinkman in de functie van P.R.man
Na negen jaar de kas voortreffelijk beheerd te hebben ( de clubkas is beter gevuld dan ooit ) vond Jan Wevers het tijd zijn functie over te dragen.
De voorzitter bedankte hem voor het vele werk dat hij voor de club verricht heeft.
Het bestuur vond in Jappie Breimer een uitstekende opvolger.
Herman Beks werd benoemd tot Team-Captain van het team dat uitkomt in de FSB-competitie.
Besloten werd als afscheid van het seizoen met de partners een BBQ te houden op het terras van Hotel Jans.
Voorts werd besloten om nieuwe houten borden aan te schaffen.
Eveneens willen wij weer het nodige ondernemen t.a.v. de publiciteit.
Folders, posters, kranten.. en het zoeken naar sponsors is daar een onderdeel van.
Na de prijsuitreiking werd om 20.45 u begonnen met het afsluitende Jappie-Breimer-Toernooi.